Ένα τεράστιο RPG Harry Potter παιχνίδι αναπτύσσεται αυτή την περίοδο, όπως διέρρευσε στο Reddit από χρήστη που δήλωσε ότι ομάδα ερευνών του έδειξε το βίντεο του παιχνιδιού για να συμπληρώσει ερωτηματολόγιο, όση ώρα, φυσικά, ο ίδιος το βιντεοσκοπούσε.